enova365 Finanse i księgowość

Zalety obszaru Finanse i księgowość

1. Powtarzalne czynności maksymalnie zautomatyzowane

2. Wygodne mechanizmy skrótów i odwołań

3. Inteligentne narzędzia księgowania oparte o wiele elementów z obszaru całego systemu

4. Możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowania parametrów programu

Prezentacja modułu enova365 Finanse i księgowość

Pełna księgowość – program

 

Wybierz program do pełniej księgowości!

 • Opracowanie zmian przepisów – zawsze dostarczone na czas.
 • Powtarzalne czynności maksymalnie zautomatyzowane.
 • Inteligentne mechanizmy księgowania oparte o wiele elementów z obszaru całego systemu.
 • Wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.

JPK i eDeklaracje

 

Standardowy program enova365 jest wyposażony w funkcję, która umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów JPK oraz wysłania ich do bramki Ministerstwa Finansów.

 • System enova365 jest wyposażony w mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawności danych wygenerowanego JPK.
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową, jak również uwzględnia szczególne przypadki rozliczania VAT.
 • System umożliwia generowanie oraz wysyłkę eDeklaracji dla VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Struktura plików JPK oraz deklaracji jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Rozrachunki i rozliczenia

 

Wbudowane mechanizmy pozwalają na zachowanie spójności pomiędzy rozrachunkami a księgowaniami na kontach.

 • Inteligentny system wspiera rozliczanie rozrachunków.
 • Program pozwala kontrolować i wykonywać czynności na operacjach bankowych – bezpośrednio w enova365 i bez konieczności logowania się do systemu bankowego (WebServices).
 • System umożliwia windykację przeterminowanych należności tzw. windykację przedsądową w oparciu o własne procedury windykacyjne. Pozwala także na monitorowanie dłużnika, m.in. poprzez automatyczną wysyłkę wiadomości SMS lub e-mail oraz generowania dokumentów – takich jak wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe.

DMS i obsługa procesów

 

System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają kwestie ewidencjonowania danych w firmie.

 • Umożliwia on przechowywanie, porządkowanie i archiwizowanie danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie danych.
 • Moduł dostarcza listy dokumentów oraz podstawowe funkcje ich przeszukiwania, analizy, listę spraw (zarówno dla kancelarii bez dziennikowych jak i mieszanych).
 • System DMS może być również wspierany przez Workflow w kwestii definiowania i realizacji ustalonych procesów – w obszarze przetwarzania dokumentów.

BI i raportowanie

 

Business Intelligence pozwala stworzyć własny zestaw wskaźników tzw. banner BI, który będzie mierzył wybrane przez Ciebie wartości.

 • Dzięki BI zgromadzisz swoje własne zestawy wskaźników i raporty – w systemie ERP, tam, gdzie są potrzebne do podjęcia konkretnych decyzji biznesowych. Według zasady: Wiedza tam, gdzie akcja.
 • Moduł BI, podobnie jak cały system enova365, pozwala na rozbudowę dostarczonych standardowych lub dobudowanie nowych wskaźników i raportów BI.
 • Analizuj koszty i przychody w wielu miejscach systemu w kontekście projektów, dokumentów czy użytkowników.

Wyślij zapytanie

1 + 2 =

Informujemy, że przesłanie zapytania oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie podanego adresu e-mail w celach kontaktowych.

Skontaktuj się z nami!

LEVNEX Sp. z o.o.

Strzegomska 54A, 53-611 Wrocław
Wrocławski Park Biznesu

office@levnex.com

+48 71 723 41 04

LEVNEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strzegomska 54A, 53-611 Wrocław, Polska

Wrocławski Park Biznesu

KRS: 0000751525 – NIP: 8943133411 0 REGON: 381488319

Kapitał zakładowy: 75.000 zł

Zarząd: Dawid Michalak, Leszek Mika

Kontakt: office@levnex.com

Telefon: +48 71 723 41 04

Nasze wartości

Nasze podejście do pracy

Nasze podejście do etyki

Zastrzeżenia prawne

Polityka prywatności (RODO)

Media

Pliki

Biuro LEVNEX sp. z o.o.

Wrocławski Park Biznesu