enova365 Procesy

Zalety obszaru Procesy

1. Automatyzację działań

2. Przedstawianie procesów firmowych w formie graficznej

3. Zorganizowany system przepływu informacji

4. Klarowne procedury obiegu dokumentów

5. Powiadomienia systemu o rozpoczęciu procesu, najważniejszych datach

6. Dostęp z urządzeń mobilnych i możliwość weryfikacji etapu na jakim jest proces

Oprogramowanie Workflow

System enova365 wyróżnia fakt, iż moduł Workflow jest jej integralną częścią. Dzięki temu możesz korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę. Automatyczne zarządzanie przepływem informacji.

 • Po uruchomieniu systemu pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań oraz powiadomienia o czynnościach do wykonania.
 • Po wybraniu zadania z listy powiadomień, otwiera się formularz kreatora, który pokazuje zestaw kroków do uzupełnienia. Dzięki temu wiesz, na jakim etapie jest realizowany proces.
 • Zadanie jest oznaczone jako zrealizowane, po tym, jak zakończysz pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
 • To Ty wyznaczasz te warunki, na przykład: wysłanie wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.
 • Możesz również zainicjować dowolny proces z poziomu listy, a następnie obserwować status jego realizacji.

Przepływ i ewidencja dokumentów

System zarządzania dokumentami w firmie to DMS (Document Management System), czyli zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym. Moduł wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu.

Harmonogram zadań

Program do harmonogramów to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Odpowiednio skonfigurowany dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Przypomni o zaległych płatnościach i prześle komunikat do dłużnika.
 • Zaimportuje kursy walut o określonej przez użytkownika godzinie.
 • Wyśle przypomnienie do dyrektora o akceptacji kosztów.
 • Program do harmonogramowania wygeneruje specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta.

Edycja procesów i zastępstwa

Dzięki wykorzystaniu Workflow masz pewność, iż zadania trafią do odpowiednich osób – nawet w okresach urlopowych czy przy dużej rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych nieobecności.

 • Automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy.
 • Możesz śledzić etap przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
 • Działania można monitorować przez Internet. Dzięki temu wiesz, czy udało się znaleźć zastępstwo i czy proces pracy nie został wstrzymany.

Wyślij zapytanie

4 + 13 =

Informujemy, że przesłanie zapytania oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie podanego adresu e-mail w celach kontaktowych.

Skontaktuj się z nami!

LEVNEX Sp. z o.o.

Strzegomska 54A, 53-611 Wrocław
Wrocławski Park Biznesu

office@levnex.com

+48 71 723 41 04

LEVNEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strzegomska 54A, 53-611 Wrocław, Polska

Wrocławski Park Biznesu

KRS: 0000751525 – NIP: 8943133411 0 REGON: 381488319

Kapitał zakładowy: 75.000 zł

Zarząd: Dawid Michalak, Leszek Mika

Kontakt: office@levnex.com

Telefon: +48 71 723 41 04

Nasze wartości

Nasze podejście do pracy

Nasze podejście do etyki

Zastrzeżenia prawne

Polityka prywatności (RODO)

Media

Pliki

Biuro LEVNEX sp. z o.o.

Wrocławski Park Biznesu