Świadczymy usługi informatyczne i konsultingowe
o znaczeniu krytycznym oraz operacyjnym dla naszych klientów.
Zapewniamy ciągłość działania biznesu oraz osobisty spokój.

Jesteśmy LEVNEX.

Świadczymy usługi informatyczne i konsultingowe o znaczeniu krytycznym oraz operacyjnym dla naszych klientów. Zapewniamy ciągłość działania biznesu oraz osobisty spokój.

Jesteśmy LEVNEX.

Kim jesteśmy

Jesteśmy polską firmą informatyczno-konsultingową stworzoną
aby wspierać przedsiębiorstwa w przejściu na wyższy poziom rozwoju biznesowego

LEVNEX Kreujemy

Kreujemy

LEVNEX Tworzymy

Tworzymy

LEVNEX Projektujemy

Projektujemy

LEVNEX Wdrażamy

Wdrażamy

LEVNEX Migrujemy

Migrujemy

LEVNEX Analizujemy

Analizujemy

LEVNEX Szkolimy

Szkolimy

LEVNEX Prognozujemy

Prognozujemy

LEVNEX Wspieramy

Wspieramy

LEVNEX Rozwijamy

Rozwijamy

LEVNEX Instalujemy

Instalujemy

Kim jesteśmy

Jesteśmy polską firmą informatyczno-konsultingową stworzoną aby wspierać przedsiębiorstwa w przejściu na wyższy poziom rozwoju biznesowego.

Kreujemy

Tworzymy

Projektujemy

Wdrażamy

Migrujemy

Analizujemy

Szkolimy

Prognozujemy

Wspieramy

Rozwijamy

Instalujemy

Instalujemy

Poznaj czym się zajmujemy

ERP

Linia biznesowa ERP

Planujemy zasoby
przedsiębiorstwa

Świadczymy usługi polegające na dostarczaniu niezawodnych, intuicyjnych i bezpiecznych rozwiązań systemowych o znaczeniu krytycznym oraz operacyjnym dla biznesu.

Wdrażamy na poziomie partnerskim oprogramowanie klasy ERP enova365 wspierające biznes w obszarach m.in. produkcji, logistyki, sprzedaży, relacji z klientami, finansów, kontrolingu, kadr i płac, HR, business intelligence, projektów, serwisu czy szkoleń.

enova365 wspierana jest wieloma dodatkami lub zintegrowanym współdziałaniem programu Saldeo (OCR), PrestaShop, Platformą Elektronicznych Faktur, aplikacjami kurierskimi, bramką SMS, EDI oraz wieloma innymi.

Poznaj czym
się zajmujemy

Planujemy zasoby
przedsiębiorstwa

ERP

Świadczymy usługi polegające na dostarczaniu niezawodnych, intuicyjnych i bezpiecznych rozwiązań systemowych o znaczeniu krytycznym oraz operacyjnym dla biznesu.

Wdrażamy na poziomie partnerskim oprogramowanie klasy ERP enova365 wspierające biznes w obszarach m.in. produkcji, logistyki, sprzedaży, relacji z klientami, finansów, kontrolingu, kadr i płac, HR, business intelligence, projektów, serwisu czy szkoleń.

enova365 wspierana jest wieloma dodatkami lub zintegrowanym współdziałaniem programu Saldeo (OCR), PrestaShop, Platformą Elektronicznych Faktur, aplikacjami kurierskimi, bramką SMS, EDI oraz wieloma innymi.

Efektywnie i bezpiecznie
przetwarzamy dane w chmurze

Świadczymy usługę polegającą na dostarczeniu krytycznej oraz operacyjnej infrastruktury informatycznej dla systemów i aplikacji biznesowych będących w codziennym użyciu klienta. Dostępność do infrastruktury jest ściśle zabezpieczona (w tym szyfrowana), a dane są utrzymywane na wielu serwerach jednocześnie.

Dostarczamy własną chmurę w kooperacji ze strategicznym partnerem technologicznym lub tworzymy rozwiązania systemowe na infrastrukturach chmur publicznych: atman, exea, OVH oraz Microsoft Azure.

Nasze rozwiązania obejmują chmury prywatne, chmury hybrydowe, hosting aplikacji
(w tym popularne systemy ERP jako enova365, Insert, Optima, R2, Streamsoft),
e-commerce cloud, kopie bezpieczeństwa (backup), szyfrowanie danych
oraz szkielety sieciowe.

Linia biznesowa CLOUD

Efektywnie i bezpiecznie
przetwarzamy dane w chmurze

Świadczymy usługę polegającą na dostarczeniu krytycznej oraz operacyjnej infrastruktury informatycznej dla systemów i aplikacji biznesowych będących w codziennym użyciu klienta. Dostępność do infrastruktury jest ściśle zabezpieczona (w tym szyfrowana), a dane są utrzymywane na wielu serwerach jednocześnie.

Dostarczamy własną chmurę w kooperacji ze strategicznym partnerem technologicznym lub tworzymy rozwiązania systemowe na infrastrukturach chmur publicznych: atman, exea, OVH oraz Microsoft Azure.

Nasze rozwiązania obejmują chmury prywatne, chmury hybrydowe, hosting aplikacji
(w tym popularne systemy ERP jako enova365, Insert, Optima, R2, Streamsoft),
e-commerce cloud, kopie bezpieczeństwa (backup), szyfrowanie danych
oraz szkielety sieciowe.

Zwiększamy możliwości
systemów i aplikacji

Oferowane przez nas usługi IT zwiększają możliwości biznesowe systemów i aplikacji naszych klientów począwszy od użytkownika końcowego poprzez sieci LAN/WAN i infrastrukturę serwerową po infrastrukturę bezpieczeństwa.

Upraszczamy istniejące inwestycje w infrastrukturę IT oraz zapewniamy jej modernizację, w tym przeniesienie części do chmury.

Utrzymujemy krytyczne oprogramowanie dla biznesów naszych klientów (w tym Microsoft 365) samodzielnie lub we współdziałaniu z ich twórcami lub firmami wdrażającymi.

Planujemy zakupy oraz konfigurujemy sprzęt niezbędny do codziennej pracy każdego użytkownika po stronie klienta.

Linia biznesowa IT

Zwiększamy możliwości
systemów i aplikacji

Oferowane przez nas usługi IT zwiększają możliwości biznesowe systemów i aplikacji naszych klientów począwszy od użytkownika końcowego poprzez sieci LAN/WAN i infrastrukturę serwerową po infrastrukturę bezpieczeństwa.

Upraszczamy istniejące inwestycje w infrastrukturę IT oraz zapewniamy jej modernizację, w tym przeniesienie części do chmury.

Utrzymujemy krytyczne oprogramowanie dla biznesów naszych klientów (w tym Microsoft 365) samodzielnie lub we współdziałaniu z ich twórcami lub firmami wdrażającymi.

Planujemy zakupy oraz konfigurujemy sprzęt niezbędny do codziennej pracy każdego użytkownika po stronie klienta.

Integrujemy systemy
oraz źródła danych

Nasze usługi zapewniają multi-integrację różnych systemów oraz źródeł danych w jeden zbiór logicznych i ustrukturyzowanych danych biznesowych.

Projektujemy wymianę danych pomiędzy systemami lub plikami różnych formatów, przygotowujemy transfer, dokonujemy przekształcenia oraz ładujemy do dedykowanych hurtowni danych lub plików raportujących.

DFI (Dataflow Integration) to usługi zaawansowane technologicznie oparte na oprogramowaniu najlepszych firm i organizacji na świecie, w tym Microsoft, Apache, Linux, MongoDB, PostgreSQL, MySQL oraz wielu innych.

Linia biznesowa DFI

Integrujemy systemy
oraz źródła danych

Nasze usługi (Dataflow Integration) zapewniają multi-integrację różnych systemów oraz źródeł danych w jeden zbiór logicznych i ustrukturyzowanych danych biznesowych.

Projektujemy wymianę danych pomiędzy systemami lub plikami różnych formatów, przygotowujemy transfer, dokonujemy przekształcenia oraz ładujemy do dedykowanych hurtowni danych lub plików raportujących.

DFI to usługi zaawansowane technologicznie oparte na oprogramowaniu najlepszych firm i organizacji na świecie, w tym Microsoft, Apache, Linux, MongoDB, PostgreSQL, MySQL oraz wielu innych.

Dostarczamy szybkie
i elastyczne raporty

Świadczymy usługę polegająca na dostarczaniu szybkich, onlinowych, elastycznych oraz otwartych raportów w oprogramowaniu Microsoft Power BI oraz Excel, dedykowanych stronach www lub bezpośrednio w analitycznych bazach danych.

Wspieramy klientów w obszarach raportowania finansowego, operacyjnego, personalnego, sprzedażowego oraz wielu innych.

Projektujemy i tworzymy raporty dla specyficznych potrzeb wewnętrznych klientów jak również potrzeb grup kapitałowych (raportowanie wewnątrzgrupowe).

Przygotowujemy dedykowane hurtownie danych w celu wielowymiarowego przetwarzania danych biznesowych.

Linia biznesowa REPORTS

Dostarczamy szybkie
i elastyczne raporty

Świadczymy usługę polegająca na dostarczaniu szybkich, onlinowych, elastycznych oraz otwartych raportów w oprogramowaniu Microsoft Power BI oraz Excel, dedykowanych stronach www lub bezpośrednio w analitycznych bazach danych.

Wspieramy klientów w obszarach raportowania finansowego, operacyjnego, personalnego, sprzedażowego oraz wielu innych.

Projektujemy i tworzymy raporty dla specyficznych potrzeb wewnętrznych klientów jak również potrzeb grup kapitałowych (raportowanie wewnątrzgrupowe).

Przygotowujemy dedykowane hurtownie danych w celu wielowymiarowego przetwarzania danych biznesowych.

Łączymy wiedzę ekspercką
z pomysłami klientów

Świadczymy usługi zapewniające transfer doświadczeń naszego zespołu do procesów biznesowych klienta w celu ich usprawnienia, zmiany lub zaprojektowania. Łączymy naszą wiedzę ekspercką z pomysłami biznesowymi klientów aby uzyskać efekt synergii dla wspólnej korzyści.

Wspieramy klientów w obszarach finansów, HR, produkcji, sprzedaży, logistyki, operacji, technologii oraz wielu innych.

Przygotowujemy ścieżkę transformacji cyfrowej (technologicznej) na wyższy poziom rozwoju systemowego dla procesów biznesowych klienta.

Linia biznesowa CONSULTING

Łączymy wiedzę ekspercką
z pomysłami klientów

Świadczymy usługi zapewniające transfer doświadczeń naszego zespołu do procesów biznesowych klienta w celu ich usprawnienia, zmiany lub zaprojektowania. Łączymy naszą wiedzę ekspercką z pomysłami biznesowymi klientów aby uzyskać efekt synergii dla wspólnej korzyści.

Wspieramy klientów w obszarach finansów, HR, produkcji, sprzedaży, logistyki, operacji, technologii oraz wielu innych.

Przygotowujemy ścieżkę transformacji cyfrowej (technologicznej) na wyższy poziom rozwoju systemowego dla procesów biznesowych klienta.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem

Współpracujemy z najlepszymi

Łącząc mocne strony i nasze kompetencje merytoryczne, dostarczamy rozwiązania, które zapewniają lepsze wyniki dla naszych klientów.

LEVNEX jest autoryzowanym partner najlepszych firm
na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem

Współpracujemy z najlepszymi

Łącząc mocne strony i nasze kompetencje merytoryczne, dostarczamy rozwiązania, które zapewniają lepsze wyniki dla naszych klientów.

LEVNEX jest autoryzowanym partner najlepszych firm na rynku krajowym oraz międzynarodowym

Logo enova 365
Logo Atman
Logo Exea
Logotyp Microsoft
Logo Saldeo Smart

Poznaj nas

Firma

Historia

W 2018 roku czterech przedsiębiorców uznało, że nadszedł najlepszy czas na stworzenie organizacji, będącej sumą zgromadzonych doświadczeń oraz kompetencji. Postanowili ukierunkować ją na realizację potrzeb klientów poprzez dostarczanie osobistej i biznesowej przewidywalności, pewności
w ciągłości działania, a w efekcie spokoju.

Wizja

Pragniemy pozytywnie zmieniać rzeczywistość budując trwałe i efektywne rozwiązania systemowe.

Misja

Pragniemy wspierać klientów w przejściu na wyższy poziom rozwoju osobistego i biznesowego na rynkach europejskich do 2050 roku.

Wartości

Szacunek

do klientów oraz do wartości wyznawanych przez nas samych.

Zaangażowanie

naszego zespołu w codzienną pracę oraz powierzone nam zadania.

Skuteczność

w działaniu oraz poszukiwaniu najlepszych
rozwiązań.

Poznaj nas

Firma

Historia

W 2018 roku czterech przedsiębiorców uznało, że nadszedł dla nich najlepszy czas na stworzenie organizacji, będącej sumą zgromadzonych przez nich doświadczeń oraz kompetencji. Postanowili ukierunkować ją na realizację potrzeb klientów w tym zmiennym i niepewnym świecie poprzez dostarczanie klientom osobistej i biznesowej przewidywalności, pewności ciągłości działania, a w efekcie tak wszystkim nam potrzebnego spokoju.

Misja

Wspierać klientów w przejściu na wyższy poziom rozwoju osobistego i biznesowego na rynkach europejskich do 2050 roku.

Wizja

Pragniemy pozytywnie zmieniać rzeczywistość budując trwałe i efektywne rozwiązania systemowe.

Wartości

Szacunek

do klientów oraz do wartości wyznawanych przez nas samych.

Zaangażowanie

naszego zespołu w codzienną pracę oraz powierzone nam zadania.

Skuteczność

w działaniu oraz poszukiwaniu najlepszych
rozwiązań.

Nasz zespół

20+

lat w biznesie
członków zespołu

1000+

różnych projektów zrealizowanych przez członków zespołu

100+

zadowolonych
klientów

20+

specjalistycznych merytorycznych kompetencji zespołu

6

uzupełniających się linii biznesowych

200+

dużych i małych wdrożeń
w 6 liniach biznesowych

150+

lat łącznego doświadczenia
zawodowego wszystkich członków zespołu

zaangażowanie w tworzenie rozwiązań systemowych na wyższym poziomie

Nasz zespół

20+

lat w biznesie
członków zespołu

1000+

różnych projektów zrealizowanych przez członków zespołu

100+

zadowolonych klientów

20+

specjalistycznych merytorycznych kompetencji zespołu

6

uzupełniających się linii biznesowych

200+

dużych i małych wdrożeń
w 6 liniach biznesowych

150+

lat łącznego doświadczenia
zawodowego wszystkich członków zespołu

zaangażowanie w tworzenie rozwiązań systemowych na wyższym poziomie

LEVNEX Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 54A, 53-611 Wrocław

© Copyright 2022
wszystkie prawa zastrzeżone

KRS: 0000751525
NIP: 8943133411
REGON: 381488319

Kapitał zakładowy 75.000 zł
w pełni opłacony

office@levnex.com
+48 71 723 41 04
pon-pt: 9-17

LEVNEX Sp. z o.o.
Strzegomska 54A
53-611 Wrocław Polska

Linie biznesowe

© Copyright 2022
wszystkie prawa zastrzeżone

KRS: 0000751525
NIP: 8943133411
REGON: 381488319

Kapitał zakładowy 75.000 zł
w pełni opłacony

office@levnex.com
+48 71 723 41 04
pon-pt: 9-17

LEVNEX Sp. z o.o.
Strzegomska 54A
53-611 Wrocław Polska

Linie biznesowe