levnex.ERP

enova365 ERP

  Produkcja

  Handel

  Kadry i płace

  Księgowość

  CRM

levnex.CLOUD

Micro

Medium

Enterprise Standard

Enterprise Hybrid

Chmury dedykowane

levnex.DFI

Multi integracja

Przepływ danych

Przetwarzanie danych

Hurtownie danych

levnex.REPORTS

Microsoft Power BI

Microsoft Excel

Dedykowane www

Modelowanie danych

Wskaźniki KPI

levnex.IT

Doradztwo IT

Bezpieczeństwo IT

Outsourcing IT

Infrastruktura IT

levnex.CONSULTING

Zamykanie miesiąca R2R

Kontroling

Raportowanie grupowe

Raportowanie biznesowe

JPK